Průběh konstelace

12.02.2013 11:53

Jak konstelace probíhá

Začíná se v kruhu. Účastníci semináře většinou přicházejí proto, že chtějí něco ve svém životě změnit - mají nějaké téma. Například, "nedaří se mi udržet fungující partnerský vztah". Toho, kdo se chce aktuálně podívat na své téma vyzvu, aby se posadil vedle mně a formuloval to, co je jeho motivací. Ptám se také většinou na fakta z jeho rodiny, zejména na události, které jsou obecně považovány za neobvyklé. 

Potom ho vyzvu, aby si z přítomných účastníků vybral zástupce za sebe, za členy jeho rodiny, případně určité jevy - například peníze, lásku atd. Klient tyto zástupce rozestaví do prostoru, řídí se přitom svým vnitřním pocitem. Potom se posadí na místo vedle mně a nechá na sebe působit, co se v konstelaci odehrává. 

Zástupci následují své vnitřní pocity, pomalu se pohybují, tělem nebo krátkými větami vyjadřují, co vnímají a co se děje, jak se cítí. 

Na závěr konstelace většinou klienta vyzvu, aby na chvíli zaujal místo svého zástupce a pocítil tak přímo na sobě její účinky.  

Konstelace trvá většinou 1-1,5 hodiny. Její přínos pro klienta je přímo úměrný tomu, jak se klient dokáže otevřít a přijmout to, co mu konstelace sděluje. 

Účinek konstelace může klient pocítit okamžitě, často ale konstelace působí ještě dlouho potom, co se odehrála, třeba i více než rok. 

 

Úloha zástupce

...je dobrovolná. Pokud se účastník právě na roli zástupce necítí, může ji odmítnout. Nicméně možnost být zástupcem je velmi přínosná. Mnohdy se v roli zástupce pro účastníka odehraje právě to, pro co si na seminář přišel. Probíhající konstelace jsou vždy přínosné jak jednotlivě, tak pro všechny zúčastněné - ať už v roli zadavatele, zástupce či pozorujícího na židli. Přínos celodenního semináře je tak mnohem větší než samotná vlastní konstelace. 

 

Jak je možné, že zástupci vnímají to, co vnímají?

Existují teorie, které to z nějakého úhlu pohledu vysvětlují, např. teorie informačního pole. To ale pro samotnou konstelaci není podstatné. Faktem je, že zástupci mohou nezkresleně vnímat pocity osob, které vůbec neznají, protože nejsou ovlivněni příběhy a psychickými obranami z klientova života. To jim umožní ukázat klientovi nový obraz, hlubší než to, co je mu známé. Dokonce to někdy může být v přímém rozporu s tím, co je na povrchu. A právě proto je to tak léčivé.