Lektor

12.02.2013 13:49

Na co papír a co ještě by lektor měl

Lektorem konstelací je možné stát se po výcviku, který trvá často déle než rok. V jeho průběhu se seznámí s konstelačními principy, teorií i praxí, především ale prochází intenzivní vnitřní očistou a proměnou, aby byl na vedení konstelací připraven.

Přínosné je, když lektor zná také rovinu meditací, protože ta významně pročišťuje a rozšiřuje jeho vnímání. 

K samotným konstelacím přistupují jednotliví lektoři různě. Od přístupu blízkého terapeutické praxi, po přístup, který má v hluboké úctě transcedentální rovinu konstelací - to Vyšší, které skrze ně působí, ať už to nazveme jakkoliv. 

 

Od schopnosti lektora odevzdat se Proudu, Celku, který jej přesahuje, od jeho schopnosti oprostit se od rozumových předpokladů, a následovat to, co konstelace ukazuje, se odvíjí hloubka a přínos konstelací.