Já a konstelace

26.07.2013 09:27

Prožila jsem velice problematické dětství a dospívání, které mně, když jsem opustila domov, zanechalo ve stavu nepříliš použitelném pro život. 

Než jsem poznala konstelace, byla jsem neustále nešťastná. Sama se sebou, v partnerstvích, v práci. Všichni blízcí se ode mně postupně vzdalovali dál a dál.

S rodiči jsem neměla téměř žádný kontakt, a pokud, byl plný bolesti. 

Nakonec mi kamarádka řekla o rodinných konstelacích. S ničím, co se byť jen vzdáleně týkalo rodiny, jsem do té doby nechtěla mít nic společného, ale tehdy jsem se okamžitě rozhodla jet. 

Od prvního kontaktu mi konstelace dávaly smysl.  Během toho jediného dne jsem o vztazích a sobě samé pochopila víc než za svůj dosavadní život. Okamžitě jsem věděla, že jsem našla směr a že jednoho dne jej budu šířit dál.

V té době už jsem studovala sociální pedagogiku, která se zabývá zátěžovými situacemi v životě jedince a problematickými skupinami obyvatel. 

Studium mi vysvětlilo a popsalo mnohé, co mi posléze poznání z konstelací rozšířilo do dalších souvislostí a rovin, a především, mi dalo účinný postup, jak efektivně a hluboce proměňovat svůj život. 

Asi po dvou letech, co jsem sama procházela konstelačními semináři, jsem se rozhodla pro výcvik. Následujících sedm let jsem procházela intenzivní cestou sebepoznání, bezpočtem dalších konstelačních seminářů, meditacemi, zasvěceními, přednáškami a dalšími seberozvojovými semináři, které moje prožívání života od základů změnily. 

Ta cesta stále pokračuje. Dnes vidím svou cestu jako Dar, který mně učinil tím, kým dnes jsem. Jsem vděčná svým rodičům za život a svému rodu za vše, co ke mně proudí a podporuje mně. Všechno čím jsem prošla, mně přibližuje mnoha lidem a umožňuje mi podpořit je na jejich vlastní cestě. To, jak dnes prožívám svůj život, přeju všem - a to je důvod, proč má tento web také kolonku kalendář akcí. ;)