Konstelace - úvod

Nikdo neví jak to, ale funguje to
Konstelace jsou metodou fenomenologickou. To znamená, že je současnou vědou vlastně nevysvětlitelná, ve smyslu neměřitelná. Nejlépe ji zatím umí vysvětlit kvantová fyzika.
Osobně si myslím, že ve slově fenomeno-logická ta logičnost není vůbec náhodou.
I přes to, že ve většině zemí světa konstelace nepatří mezi metody uznávané na poli psychologie, je pro své účinky velice vyhledávaná.

Jako hodinky
Konstelacím se často říká systemické. Je to proto, že konstelace ukazují realitu našeho života a vztahů z pohledu celku, systému.
Představte si starožitné hodiny, které se natahují ručně a jsou složené z koleček, které do sebe vzájemně zapadají. Posun jednoho kolečka působí na druhé a to zase na další tak, že celý systém koleček běží Tak nějak to funguje i v přírodních systémech a tak to funguje i s námi.
Základním systémem (kolečky nejblíže k nám) je naše rodina. Potom následují širší systémy, jako škola, stát nebo náboženství. Širší systémy nás ovlivňují zprostředkovaně, ale také na nás působí. I když si toho nejsme vědomi.

Co se stane, když se kolečko porouchá
Přesně to, co se stane ve starožitných hodinách - porucha jednoho kolečka způsobí někde jinde v systému zpomalení, zastavení pohybu nebo tlak.
Prakticky se to v našich životech projevuje různými potížemi – neharmonií ve vztazích, zdravotními potížemi, pracovními nezdary apod.
Takto na nás působí i kolečka zdánlivě vzdálená – například životní osudy našich předků. Systém se vždy snaží zachovat rovnováhu celku – pokud se nějaká součástka porouchá, jiná musí zastoupit její funkci.

Netřeba hledat viníka aneb jak že to tedy pomáhá
Konstelace nezaujatě a přitom jasně ukazují, kde se naše kolečko zadrhlo. Nejde o to, abychom opravovali sebe nebo dokonce naše předky. Uvidět, jaké je vlastně hluboko uvnitř nás nastavení, co na nás dosud nevědomě působilo, je samo o sobě hluboce léčivé. Už tím se naše kolečko vylaďuje a nenechá sebou nevědomě vláčet kolečky okolo. Přestáváme být ve svém životě obětí.
Co víc, metodou prožitku (občas ne nepodobnému pokus omyl) pak můžeme v konstelaci najít nový postoj, aby se dosud porouchané zase rozběhlo a bylo funkční pro náš život.
Odborný slovník říká, že konstelace rozvíjí emoční inteligenci – přináší porozumění souvislostem, soucítění, úctu, smíření a orientaci ve vztazích.

Mapa pro život je bonus
Kromě toho, že konstelace umožňují zaměřit se na konkrétní téma z klientova života (např. stále měním zaměstnání a nikde nejsem spokojený), v obecné rovině ukazují také principy, které platí pro nás všechny.
Podobně jako v přírodních systémech, i v systémech vztahů lze vysledovat obecně platné zákonitosti. Například to, že voda teče z kopce dolů – stejně tak energie, podpora, zdroj síly pro život teče od rodičů k dětem, nikdy naopak.
Znalost těchto souvislostí přináší obrovskou orientaci pro život. Když jsem se s konstelacemi seznámila, bylo to, jako by mi někdo dal pro život mapu. Konečně jsem mohla přestat bloudit, ztrácet se ve slepých uličkách a hledat zkratky. To mně ušetřilo tolika zbytečných potíží, že se mi o tom ani nezdálo.

 

Průběh konstelace

Průběh konstelace

12.02.2013 11:53
Jak konstelace probíhá Začíná se v kruhu. Účastníci semináře většinou přicházejí proto, že chtějí něco ve svém životě změnit - mají nějaké téma. Například, "nedaří se mi udržet fungující partnerský vztah". Toho, kdo se chce aktuálně podívat na své téma vyzvu, aby se posadil vedle mně a formuloval...

Před konstelací - téma a příprava

12.02.2013 13:28
  To, co je vlastním motorem konstelace, je touha klienta něco v sobě či svém životě proměnit.   Samotnému průběhu konstelace napomáhá znalost faktů o osudech předků. Zejména takových, o kterých se v rodině příliš nemluví.  Konkrétně se může jednat o:   - předčasná úmrtí...

Lektor

12.02.2013 13:49
Na co papír a co ještě by lektor měl Lektorem konstelací je možné stát se po výcviku, který trvá často déle než rok. V jeho průběhu se seznámí s konstelačními principy, teorií i praxí, především ale prochází intenzivní vnitřní očistou a proměnou, aby byl na vedení konstelací připraven. Přínosné je,...

Já a konstelace

26.07.2013 09:27
Prožila jsem velice problematické dětství a dospívání, které mně, když jsem opustila domov, zanechalo ve stavu nepříliš použitelném pro život.  Než jsem poznala konstelace, byla jsem neustále nešťastná. Sama se sebou, v partnerstvích, v práci. Všichni blízcí se ode mně postupně vzdalovali dál...